İnsan Kaynakları Politikamız

Final Varlık personel seçim kriterleri; personelin objektif olarak sadece söz konusu işin görev tanımında belirtilen, gerekli yetenek, nitelik ve yetkinliklere dayanılarak seçilmesine, eğitilmesine, değerlendirilmesine ve terfisine olanak sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Aday başvuruları; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından güncellenen Personel Bilgi Bankası'nda takip edilir ve kayıt altına alınır. Yapılan başvuruların gizliliği esastır. Şirket geneli ile ilgili kariyer olanakları performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlarına göre değişmektedir. Bu anlamda Final Varlık, yöneticilerini kendi içinden yetiştirme politikasını benimsemiştir.

Çalışanlar için, organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmak amacıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı içeriklerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim programları mevcuttur. Bu eğitim programları ile Final Varlık’ın tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanmaktadır. Şirket bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı çalışanın halen yerine getirdiği görev ile ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve kariyer planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Büyükdere Cad. No:126
Özsezen İş Merkezi A Blok Kat:11
Esentepe 34394
Şişli / İstanbul

Kurumsal : (0212) 988 11 88
Bireysel : (0212) 988 19 99
info@finalvarlik.com

Bilgi Toplumu Hizmetleri

    

Gelişmeleri kaçırmayın

Altınhas Holding Altınhas Holding Altınhas Holding